وب سایت رسمی دکتر علی بیات شهبازیدکتر محمد علی بیات شهبازی متولد 1344 در سال 1361 در رشته پزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد و در سال 1368 پس از اتمام دوره دکتری عمومی در همان سال دوره دستیاری جراحی عمومی را در دانشگاه تهران آغاز نمود و در سال 1372 فارغ التحصیل شد ، پس از 7 سال کار و تجربه در استان بوشهر در امتحان ورودی فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی سال 79 پذیرفته شد و پس از گذراندن دوره سه ساله در سال 1382 با کسب رتبه اول دانشگااه علوم پرشکی (رشته جراحی پلاستیک و ترمیمی) و رتبه دوم برد  تخصصی رشته مذکور در سطح کشور فارغ التحصیل گردید و دوره تکمیلی لیزر را در کشور انگلستان سپری نمود ، لذا پس از گذراندن چندین سال کار مداوم در استان لرستان هم اکنون با کوله باری از تجربیات و توانایی های لازم در جراحی های ترمیمی ، ریبایی فک و صورت ، سینه و شکم و اندام ، جراحی میکروسکوپی و کاشت مو و ... آماده ارائه خدمات پزشکی در زمینه های فوق میباشد.

این سایت با بهره گیری از تکنولوژی J-Query ایجاد شده است.
وب سایت رسمی دکتر علی بیات شهبازی